Strategisch Stemmen

We klagen al een eeuwigheid over het grote aantal partijen die op de stembiljetten staat. Dat zijn er nu 26. Godgeklaagd, is een toch wel algemene mening. Waarom doen we daar niets aan?
Geen idee, maar tijdens de verkiezingen van 22 november 2006 konden we ook kiezen uit 26 partijen. Lees verder “Strategisch Stemmen”

Stroom

In mijn vroegste herinneringen hadden we thuis een kolenkachel in de kamer, elektrisch licht en een paar wandcontactdozen. De groepenkast bestond uit één of twee groepen en aan randaarde deden we niet. Gezien de beperkte capaciteit van de stroom sprongen de zekeringen nogal eens. Lees verder “Stroom”

Ontwrichting

De laatste veertig jaar hebben we in ons land in betrekkelijke rust en balans kunnen leven. We hadden gas, waardoor we minder afhankelijk waren van andere landen en wat ons ook welvaart bracht. We lagen strategisch erg gunstig vanwege onze positie aan de Noordzee. Als handelsvolk was deze positie erg fijn. Lees verder “Ontwrichting”

Dakgedoe

Je kon erop wachten. In Dongen stond bij de gemeenteraad het groen- en bomenplan op de agenda. Op zich niet zo spannend, want daar verandert niet veel aan. Met de beperkte middelen die beschikbaar zijn probeert de gemeente een divers groenaanbod te realiseren. Lees verder “Dakgedoe”

100

In mijn woonplaats Dongen wonen relatief de meeste 100 jarigen. Werd een aantal jaar geleden ons dorp nog uitgeroepen tot het gewoonste dorp van Nederland. Blijkbaar zijn we toch niet zo gewoon. Zeker niet op het gebied van ouderdom van zijn inwoners. Lees verder “100”

Paniek!

De problemen rondom de informatiemaatschappij stapelen zich op. Wat voor monster hebben we toch binnengehaald? Men wil een verbod in de klas dat leerlingen smartphones meenemen; men heeft geen idee hoe men in het onderwijs om moet gaan met artificial intelligence zoals ChatGPT; men wil niet hebben dat werkgevers zomaar op de social media van hun sollicitanten kijken; en het ontbeert ons aan etiquette hoe om te gaan met de steeds aandacht vragende smartphone, waar en wanneer dan ook. Lees verder “Paniek!”