Pensioenpot in rook op

In 2027 gaan we in Nederland 1600 miljard euro opstoken. Jarenlang hebben we – als enige land ter wereld zowat- gespaard voor onze oude dag en in 2027 gaan we deze geldstapel vernietigen. Er komt een nieuw pensioenstelsel en al diegenen die dachten dat ze het goed geregeld hadden en een beetje voorzien hebben hoe het pensioen zich ontwikkelt, komen bedrogen uit. Lees verder “Pensioenpot in rook op”

Woningnood

Per 1 januari is de verhuurdersheffing die was opgelegd aan verhuurders met meer dan 50 huurwoningen afgeschaft. Dat geeft vooral de woningbouwcorporaties meer investeringsruimte. (Zo’n 1,7 miljard per jaar). Je zou zeggen: gas op de plank om het woningaanbod in het lage huursegment op stoom te brengen.
Lees verder “Woningnood”

Draadloos

Één van de belangrijkste infrastructurele elementen in je huis is de bekabeling. Overal heb je elektriciteitskabels nodig. Voor de stofzuiger, huishoudelijke apparaten, je media en voor de lampen. Toch kan het minder. Niet alleen voor de spanning heb je bekabeling nodig, maar vooral ook voor de schakelingen. Lees verder “Draadloos”

Geschiedenis?

Er is veel ophef over ons onderwijs. Vandaag berichtte de krant weer dat het droevig gesteld was met de taalvaardigheid van toekomstige onderwijzers. Er wordt te weinig gelezen door de toekomstige leraren. De lezende werkelijkheid met veel afko’s, straattaal en emoticons speelt zich af op de smartphone. Dat helpt je niet bij onderricht in begrijpend lezen. Eerder bleek ook al dat men er slecht kon rekenen. Lees verder “Geschiedenis?”

Off the grid

Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat we onszelf super afhankelijk hebben gemaakt van wat dan ook. Door allerlei dreigingen, zoals klimaatverandering, monopolyvorming, oorlogen en andere machtsconflicten ontstaat telkens crisis, die ervoor zorgt dat we in ons bestaan worden bedreigd.
Lees verder “Off the grid”

School

Er is de laatste weken heel wat discussie over het gebrek aan kennis van ons verleden, maar ook over topografie. Bij een quizprogramma als ‘de slimste mens’ wordt het pijnlijk duidelijk. Opper-brombeer Maarten van Rossem, jurylid met een oordeel, maar nooit met een sanctie, constateert dit ook en geeft aan dat dit niet nieuw is. Lees verder “School”