Ebola

In 1976 is Ebola voor het eerst als nieuwe ziekte ontdekt. Het stak op in midden-Afrika. Al snel was duidelijk dat de ziekte zich verspreidde door contact te hebben met de patiënten. De uitbraken sinds 1976 bleven echter beperkt tot enkele tientallen in een kleine omgeving. Lees verder “Ebola”

Verenig U!

Het is altijd al zo geweest dat werkeloosheidscijfers een graadmeter voor herstel van een ingezakte economie waren. Ik herinner nog dat in de jaren 90 van de vorige eeuw met een succesvolle politieke campagne: “werk, werk, werk”, de economie weer uit het slop kwam door banen te creëren. Lees verder “Verenig U!”

Handhaving

De belangrijkste politiefunctionaris in ons dorp is de wijkagent. Dit is de agent die het dichtst bij de burger staat. Zijn of haar taak is er vooral op gericht dat zaken niet uit de hand lopen. In plaats van direct bonnen schrijven zal een wijkagent eerst met de betrokkenen in gesprek gaan. Lees verder “Handhaving”